28 It-talb jindika l-maħfra tad-dnubiet

0
30857

Rumani 5: 8: 8

Imma Alla ifaħħar l-imħabba tiegħu lejna, peress li, waqt li konna għadna midnbin, Kristu miet għalina.

Alla ma jridx li xi wħud minn uliedu jitħassru, u d-dnub huwa tabilħaqq qerda tad-destin, ir-raġuni għaliex jien ġabret dan it-28 punt tat-talb maħfra tad-dnubiet hu li jgħin lill-midinbin isibu triq lura lejn Alla. Tagħha wkoll biex tgħinhom itolbu hemmhekk minn kull dnub vizzju li jġegħluhom u jippruvaw ixekkluhom milli jaqdu lil Alla ħaj.

KINDLY ARA IT-TELEVIŻJONI TA ’KULĦADD GĦALL-PREĠIJA FUQ IL-YOUTUBE
Abbona issa

Il-Missier tas-sema tagħna huwa Alla tal-ħniena, Huwa Alla li huwa dejjem lest li jaħferna t-taqbeż u d-dnubiet kollha tagħna. Għal din ir-raġuni huwa bagħat lil Ibnu Ġesù Kristu biex jiġi u jħallas il-prezz aħħari għas-salvazzjoni tagħna. Ġesù sar dnub, biex aħna nsiru t-tjieba ta ’Alla fi Kristu Ġesù. Korintin I 5:21.

Min Hu Kwalifikat Biex Itlob Dan It-Talb?

Kull midneb huwa kkwalifikat biex jitlob dan it-talb. Kull min jemmen li qed jitħabat mad-dnub huwa kkwalifikat biex nitlob dan it-talb. L-importanti tiegħu li tkun taf li bħala Alla Nisrani ma jkunx ġenn miegħek minħabba dnubietek, hu qatt ma jieqaf iħobbok, madankollu, Hu mhux kuntent li jara dak li d-dnub qed jagħmel lil ġismek fiżikament, spiritwalment u emozzjonalment. Alla jobgħod id-dnub, imma Hu jħobb lill-midneb. Inħeġġiġkom biex titolbu dan it-talb bil-fehim, sabiex tkun tista 'tkun ħielsa mid-dnub u s-sensi tad-dnub.

28 It-talb jindika l-maħfra tad-dnubiet

1) .O Mulej, aħfirli llum u erħi qalbi ħielsa minn kull biża 'u dubju minħabba l-inġustizzji tiegħi f'isem Ġesù.

2). Oh Mulej! għinni nikkontrolla l-qawwa tad-dnub f’ħajti qabel ma nesponi l-miftuħ f’isem Ġesù.

3). O Mulej, aħfini b'xi mod li kont inqabżet kontra l-kmandament tiegħek li twassal għal telfa f'ħajti f'isem Ġesù.

4). Oh Mulej! Ħalli l-ħniena tiegħek tirrenja fuq il-ġudizzju tiegħek f'ħajti f'isem Ġesù.

5). Oh Mulej, Fl-umiltà, indur mill-modi ħżiena tiegħi llum, aħfrilni u fejjaq l-art tiegħi f'isem Ġesù.

6). Oh Mulej! Urini l-ħniena inkondizzjonata tiegħek, ħalli d-dnub ma jkaxkarni fil-qerda nfisha f'isem Ġesù.

7). O Mulej aħfini għall-għemejjel ħżiena kollha mwettqa minn idejja f'isem Ġesù.

8). O Mulej, ħasra minni għal dnubietek, ħalli l-konsegwenzi tad-dnubiet passati tiegħi jisbqu lili f'isem Ġesù.

9). O Mulej, bid-demm ta ’Ibnek Ġesù Kristu, ikkonsma d-dnubiet kollha f’ħajti li jmorru kontra l-liġijiet ta’ Alla f’isem Ġesù.

10). O Mulej, nirrifjuta kull ħsibijiet u xewqat ħżiena li jgħix fija llum, inħasad qalbi bid-demm ta ’Ġesù u bil-kelma ta’ Alla f’isem Ġesù.

11). O Mulej, ħalli kull vizzju tad-dnubiet ta ’żgħożitu li għadu tturmentat illum illum jintemm illum, agħtini paġna ġdida ħalli l-imgħoddi tiegħi ma jkomplix inbati miegħi f’Ġesù
Isem.

12) .Oh Mulej li hu mimli bil-grazzja u l-ħniena, aħfer id-dnubiet kollha tiegħi biex illum nara wiċċek f'isem Ġesù.

13). O Mulej, ħalli l-ħniena tiegħek tkopri d-dnubiet tiegħi illum u għal dejjem f'isem Ġesù.

14). Minflok, niġi kontra kull spirtu ħażin ta 'qerq li jġib l-iniquità f'ħajti, ħalli dawn jinqerdu llum f'isem Ġesù

15). Oh Lord, ħliefni minn kull iniquità f’ħajti li ġġiegħluni titla ’u taqa’ fl-isem ta ’Ġesù.

16). O Mulej, kull xogħol ta ’iniquità f’ħajti li jġibni lura fid-dinja jeqredhom fl-isem ta’ Ġesù.

17). Oh Lord, ħallini nirċievi t-tindif bir-reqqa tiegħek bid-Demm tiegħek mid-dnubiet kollha tiegħi illum biex inkun nirbaħ rebbieħ fit-talb tiegħi f'isem Ġesù.

18). O Mulej, meħluni mill-ispirtu li tinsab f’isem Ġesù.

19). O Mulej, meħluni mid-dnub tal-fornikazzjoni f'isem Ġesù.

20). O Mulej ħluni mid-dnub tal-Lust tal-għajnejn f'isem Ġesù.

21). Mulej, aħfru dnubietni llum sabiex inkun preservat minn kull ħażen fl-isem ta ’Ġesù.

22). Oh Lord, ħassar kull marka ta 'l-iniquity' il bogħod minn ħajti f'isem Je ??? sus

23). Oh Lord, ħalli l-ħafna midinbin ma jkunux is-sehem tiegħi fl-isem ta ’Ġesù.

24). Oh Mulej, għax issa jien ħolqien ġdid, ma tiġġudikax skond id-dnubiet kollha tiegħi illum fl-isem ta 'Ġesù.

25). O Mulej, għax int għandek il-poter li taħfer id-dnubiet fuq l-art, aħfru lili llum u agħtini l-bżonnijiet tiegħi f'isem Ġesù.

26) .Oh Mulej, jogħġob il-kawża tiegħi u ħalli l-bniedem jipprevali fuqi minħabba d-dnubiet tiegħi f'ħajti f'isem Ġesù.

27). Bħala Alla leali u ġust, aħfru d-dnubiet kollha tiegħi billi nistqarrhom illum fl-isem ta ’Ġesù.

28). Missieri nirringrazzjakom talli li nahfru dnubieti kollha f'isem Ġesù.

10 versi tal-Bibbja dwar il-maħfra tad-dnubiet

Biex nitolbu t-talba tal-maħfra b’mod effettiv, huwa importanti li nifhmu l-moħħ ta ’Alla permezz tal-kelma Tiegħu. Aħna naqdu lil missier ħanin li jaħfrilna mingħajr kundizzjonijiet. Meta nafu l-moħħ ta ’Alla dwar l-imħabba Tiegħu lejna, dan iżid il-fidi u l-fiduċja tagħna meta nitolbu l-maħfra u l-ħniena tiegħu. Il-bibbja li titkellem bl-Ebrej 4:16: "Ejjew għalhekk niġu bil-kuraġġ lejn it-tron tal-grazzja, sabiex niksbu ħniena u nsibu grazzja biex ngħinu fi żmien ta 'bżonn". Hawn taħt hawn 10 versi tal-bibbja dwar il-maħfra tad-dnubiet.

1). Atti 2:38:
38 Imbagħad Pietru qalilhom: Indiema, u kun kull wieħed minnkom fl-isem ta ’Ġesù Kristu għall-maħfra tad-dnubiet, u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu.

2). 1John1: 9:
9 Jekk nistqarru d-dnubiet tagħna, hu fidil u biss biex nahfru lilna d-dnubiet tagħna, u biex jitnaddfu minn kull inġustizzja.

3). Efesin 4: 31-32
31 Ħalli kull imrar, u rabja, u rabja, u klamor, u taħdit ħażin, jitpoġġew 'il bogħod minnkom, bil-ħażen kollu: 32 U kunu int ħbieb wieħed għall-ieħor, għerbien, taħfru lil xulxin, anke kif Alla għal finijiet ta' Kristu has skużat.

4). Mathew 6: 14-15:
14 Għax jekk taħfer lill-irġiel l-għerf tagħhom, il-Missier tas-sema tiegħek ukoll jaħfer lilek: 15 Imma jekk ma nahfrux lill-irġiel l-għerrieqi tagħhom, Missier tiegħek ma jaħferx l-għerejjes tiegħek.

5). Mathew 5: 23-24:
23 Għalhekk jekk int iġġib ir-rigal tiegħek fuq l-artal, u hemm tiftakar li ħuk qalek imissha kontrik; 24 Ħalli hemm ir-rigal tiegħek quddiem l-artal, u mur triq tiegħek; l-ewwel kunċilja ma 'ħuk, u mbagħad ġej u toffri r-rigal tiegħek.

6). Ġakbu 5:16:
16 Aqra d-difetti tiegħek wieħed lill-ieħor, u itlob waħda għall-oħra, biex intom fiequ. It-talb ferventi effettiv ta 'raġel it-tajjeb huwa ħafna.

7). Kolossin 3: 12-13:
12 Poġġi għalhekk, bħala l-magħżul ta ’Alla, qaddis u maħbub, imsaren ta’ ħniena, ġid, umiltà tal-moħħ, ħafif, xagħar twil; 13 Nħarrġu lil xulxin u naħfru lil xulxin, jekk xi bniedem ikollu taħkita kontra xi ħadd: bħalma Kristu ħafer inti, hekk ukoll tagħmlu.

8). Atti 3: 18-20:
18 Iżda dawk l-affarijiet, li qabel Alla kien juri permezz ta ’ħalq il-profeti kollha tiegħu, li Kristu għandu jbati, huwa tant twettaq. 19 Indiema għalhekk, u kunvertu, biex id-dnubiet tiegħek jinxtorbu, meta ż-żminijiet ta 'iġjeniċi jkunu ġejjin mill-preżenza tal-Mulej; 20 U hu għandu jibgħat lil Ġesù Kristu, li qabel kien ippridka lilek:

9). Mattew 6:12:

12 U aħfrilna d-djun tagħna, billi naħfru lid-debituri tagħna.

10). Luqa 23: 34:
34 Imbagħad qal Ġes Jesus, Missier, nahfruhom; għax ma jafux x'jagħmlu. U huma biċċiet ilbies tiegħu, u mitfugħa lottijiet.

 

 

 


Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn

Dan is-sit juża Akismet biex inaqqas l-ispam. Tgħallem kif il-kumment tiegħek huwa pproċessat.