30 Punti ta ’Talb ta’ Nofsillejl għal Tfittxija Finanzjarja

43
46003

Salm 84: 11:
11 Għax il-Mulej Alla hu xemx u tarka: il-Mulej jagħti l-grazzja u l-glorja: l-ebda ħaġa tajba ma żżommhom mingħand dawk li jimxu wieqfa.

il nofs il-lejl is-siegħa hija l-iktar ħin effettiv biex tfittex wiċċ Alla. Kien f'nofsillejl li Pawlu u Silas talbu hemmhekk biex joħorġu mill-jasar, Atti 16:25, kien f'nofsillejl li Peter ġie meħlus waqt li l-knisja talbet, Atti 12: 6-19, Mattew 13:25 jgħidilna li waqt li l-irġiel kienu jorqdu , l-għadu żera ’t-tarja. Irridu nieħdu vantaġġ mis-sigħat ta ’nofsillejl biex nitolbu lilna nfusna mill-jasar. Illum qed inħarsu lejn 30 punt ta ’talb ta’ nofsillejl għal skoperta finanzjarja. Irridu nifhmu li t-talb għal avvanz finanzjarju huwa importanti ħafna. Huwa veru li ma ssirx għani billi titlob il-ġurnata kollha mingħajr ma taħdem, imma meta nitolbu, inwaqqgħu s-sopranaturali biex ngħinu l-isforzi naturali tagħna. It-talb iġiegħel lill-forzi ta ’Alla jgħinuna fl-avventuri finanzjarji tagħna fil-ħajja. Ukoll meta nitolbu, l-imħabba ta ’Alla timla qalbna u b’hekk tagħmilha diffiċli għall-imħabba tal-flus li tikkorrompi ħajjitna.

Il-punti ta ’talb ta’ nofs il-lejl għal avvanz finanzjarju se jiftħu l-bibien finanzjarji għalik, hekk kif titolbuh bil-fidi, billi timmassimizza s-sigħat ta ’nofsillejl, tara l-forza ta’ Alla li tqum biex tiffavorixxik fix-xogħol tiegħek. Alla se jġiegħel kwalunkwe negozju legali li tagħmel biex tirnexxi, anke avvenimenti ċirkostanzjali bl-addoċċ jiffavorixxu lilek. Il-Mulej iżommok bil-lemin Tiegħu u jagħmlek il-kap fl-industrija tiegħek. Hekk kif itlob dan il-punti ta 'talb, il-mulej jagħtik ideat ġodda li jagħmlek figura globali u b'hekk jużawk biex tagħmel id-dinja post aħjar. Nemmen illum li dan it-talb għandu jwassal għall-iżviluppi finanzjarji tiegħek f'isem Ġesù.

30 Punti ta ’Talb ta’ Nofsillejl għal Tfittxija Finanzjarja

1. Nikkmanda kull tfixkil demoniku biex l-innovazzjoni finanzjarja tiegħi tkun paralizzata totalment fl-isem ta 'Ġesù.

2. Ħalli kull kont ta 'tfaddil demoniku li jżomm il-finanzi tiegħi jinqered u nikkmanda l-finanzi kollha tiegħi biex jinħelsu issa !!!, f'isem Ġesù.
3. Jien norbot lil kull bniedem b'saħħtu wieqaf bejni u l-avvanz finanzjarju tiegħi, f'isem Ġesù.

4. Jiena għandi l-possedimenti kollha tiegħi minn idejn l-għadu, fl-isem ta 'Ġesù.

5. Inqatta 'u neħles lili nnifsi minn kull saħta tal-jasar finanzjarju u l-faqar, fl-isem ta' Ġesù.

6. Nillibera ruħi minn kull patt konxju u mitluf minn sensih bl-ispirtu tal-faqar, fl-isem ta 'Ġesù.

7. Ħalli Alla jqum u ħalli kull għedewwa tal-iżvantaġġ finanzjarju tiegħi jiġi mxerred,. fl-isem ta ’Ġesù.

8. O Mulej, irrestawra s-snin u l-isforzi moħlija kollha tiegħi u ibdel l-innovazzjoni finanzjarja tiegħi fl-isem ta 'Ġesù.

9. Ħalli l-ispirtu ta 'favurih ikun fuqi kull fejn immur fl-isem ta' Ġesù.

10. Missier, nitlobkom, fl-isem ta ’Ġesù, biex tibgħat spirti ministri biex jgħaqqdu l-għajnuna tad-destin finanzjarju tiegħi fl-isem ta’ Ġesù.

11. Ħa l-irġiel ibierek finanzjarjament kull fejn immur, f'isem Ġesù.

12. Jeħles il-finanzi tiegħi mill-klaċċ ta 'ġuħ finanzjarju, fl-isem ta' Ġesù.

13. Jien inħeles anġli, fl-isem b'saħħtu ta 'Ġesù, biex immur u noħloq favuri għall-finanzi tiegħi.

14. Ħalli jitneħħew l-ostakli finanzjarji kollha li huma fit-triq tiegħi, f'isem Ġesù.

15. Inneħħi ismi u dawk tad-dar tiegħi mill-ktieb tal-falliment finanzjarju, fl-isem ta 'Ġesù.

16. Spirtu s-Santu, kun is-sieħeb anzjan tiegħi fil-finanzi tiegħi.

17. Kull ħaġa tajba li bħalissa qed inħassru l-avvanz finanzjarju tiegħi tibda tgħaddi għaliha issa !!! fl-isem qawwi ta ’Ġesù.

18. Nirrifjuta kull spirtu ta 'umiljazzjoni finanzjarja u imbarazzament, f'isem Ġesù.

19. Missier, imblokka kull tnixxija għall-finanzi tiegħi, fl-isem qawwi ta 'Ġesù.

20. Ħalli l-finanzi tiegħi jsiru sħan wisq biex jimmaniġġjaw għall-ħallelin u l-klijenti demoniċi, fl-isem ta 'Ġesù.

21. Ħalli l-qawwa manjetika spiritwali li tiġbed u żżomm il-ġid tiġi ddepożitata fil-finanzi tiegħi, fl-isem ta 'Ġesù.

22. Nillibera l-finanzi tiegħi mill-influwenzi, il-kontroll u l-ħakma tal-ħażen tad-dar, fl-isem ta 'Ġesù.

23. Ħalli l-anġli sataniċi kollha li jiddevjaw il-barkiet 'il bogħod minni jiġu kompletament paralizzati, fl-isem ta' Ġesù.

24. Ħalli l-effett ħażin ta 'kwalunkwe flus strambi li rċevejt jew li ntmessu jiġu newtralizzati fl-isem ta' Ġesù.

25. O Mulej, tgħallimni s-sigriet divin tal-prosperità.

26. Ħalli l-ferħ tal-għadu matul il-ħajja finanzjarja tiegħi jinbidel għal niket, fl-isem ta ’Ġesù.

27. Ħalli l-barkiet kollha tiegħi miżmuma fil-magħluq lokalment jew internazzjonalment jiġu meħlusa lili, fl-isem ta 'Ġesù.

28. Jien torbot kull forza kontra l-prosperità ta '???, f'isem Ġesù.

29. Ħalli l-finanzi tiegħi jkunu sħan wisq għal kwalunkwe poter ħażin li joqgħod fuqu, fl-isem ta 'Ġesù.

30. Missieri Nirringrazzjakom talli għamilni raġel / mara għonja f'isem Ġesù.

 

 

reklami

KUMMENTI 43

 1. DankUwel voor UW geweldige zegenbede!
  U tgħawweġ il-voorbidder!
  Een strijder van licht en ruimte!
  Uw gebeden hebben een weerklank op aarde en in hemel.
  Kuntatt il-ġeten l-ketenen imħassar mill-bevrijden.
  U leert mij de grootheid van God te zien en erkennen.
  Om tot volledige erkentenis der waarheid te komen.

  Velel liefs Margret😍❤️

 2. Dan it-talb li għedt issa għandu jiftaħ il-bibien ta ’favuri finanzjarji għalija u wkoll dan it-talb jagħmilni biex ngħaddi mill-Glorja għall-Glorja fl-isem ta’ Ġesù Amen

 3. Ara naqra! Din hija daqshekk qawwija u jien imbierek u favorit b'dawn it-talb. Kollox qiegħed jaħdem għall-ġid tiegħi minn issa 'l quddiem fl-isem ta' Ġesù, Grazzi tant għalik għat-talb.

 4. Ara naqra! Jiena tant imbierek u favorit b'dawn it-talb. Kollox qiegħed jaħdem għall-favorit tiegħi f’isem Ġesù, Amen. Grazzi raġel ta 'Alla.

 5. Għeżież Alla isma ’l-għajta tiegħi hekk kif ġej bil-kuraġġ quddiem it-tron tiegħek għax naf li int Alla li jista’ kollox li bagħat lill-uniku iben imnissel tiegħek biex imut għal dnubieti u jiena nirringrazzjak għal dejjem u nonora ismek għax int Lord of Hosts. Jien għarkobbtek quddiemek biex Int tisma 'l-għajta tiegħi ...
  Amen

 6. Għeżież Alla..I ġej għandkom midneb daqs kemm jien. Nitlob għall-Ħniena u l-grazzja tiegħek. Nitlob għall-intervent tiegħek fil-finanzi tiegħi .. Jiena għajjien mid-djun, għajjien mill-faqar, għandi bżonn nerġa 'nġib il-ġid finanzjarju tiegħi u neqred kull patt li żammni l-prosperità finanzjarja .. il-ħin tiegħu għalija nitla 'fuq l-għedewwa tiegħi u nitlob lura l-ġid finanzjarju kollu tiegħi .. Jien l-isem ta' Ġesù nirċievi jien il-ġid tiegħi lura elf darba ... bin-nar qaddis tal-gost ... .. Men ... għax dan sar

 7. Alla li Jista 'Kollox Napprezzjak għalik li wieġbet it-talb tiegħi u naf li kollox se jkun ok fil-ħajja finanzjarja tiegħi fl-Isem setgħan ta' Ġesù Kristu 🙏🙏🙏

 8. Din hija ċitazzjoni mill-isbaħ. Imma xi cyber hoodlums waħħlu reklam oxxen hemmhekk.
  Nixtieq li jista 'jitħassar Sinjur.
  Alla jbierek sir.

Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn