Talb ta 'Tindif Spiritwali

0
4303
Talb ta 'Tindif Spiritwali

Tindif spiritwali huwa forma ta ’salvazzjoni li għandha sseħħ fil-ħajja ta’ persuna jew ta ’min jemmen biex tali individwu jkun kompletament ħieles mit-turment tax-xitan. Il demm ta ’Ġesù huwa l-ħasil perfett li se jnaddafna minn kull frott ħażin li ġie depożitat fina mill-għadu. Ħafna drabi, dawk li tassew għandhom bżonn tindif spiritwali huma rġiel u nisa li għadhom jitħabtu mal-fidi.

Huma ma għandhomx il-bniedem imsejjaħ l-Ispirtu s-Santu fuq ġewwa minnhom, u għalhekk, dawn qed ikollhom ix-xitan. Ukoll, ġġudikati mill-ħażin li jgħix fid-dinja li ngħixu fiha hemm xi protokolli demoniċi tal-antenati li jaffettwaw lin-nies minn nisel jew familja partikolari. Illum se nimpenjaw ruħna fit-talb għat-tindif spiritwali. Dawn it-talb jgħinuk tittratta l-id kollu problemi tal-fondazzjoni fil-ħajja tiegħek.

Bosta sfidi fil-ħajja ta 'ħafna nies illum huma traċċabbli għal hemm għeruq, hemm sfond antenat. Huwa meħtieġ tindif spiritwali biex tkun ħieles minn tali sfidi.
Huwa importanti li tkun taf li dan it-tip ta 'tindif spiritwali mhuwiex dak li individwu jagħmel billi jmur għall-banju jew jaħsel minn xmara li tnixxi. Il-Bibbja tgħid li d-demm li jitkellem it-tjieba għajr id-demm ta ’Abel ġie mormi għalina. Anke waqt li għadna midinbin, Kristu kien miet għalina, demmu ġie maqtul mill-pedament tad-dinja.

Essenzjalment, dawk li għadhom jirċievu l-ikkonsolatur li huwa l-Ispirtu s-Santu jistgħu jkunu fil-pussess tax-xitan li jwassalhom biex ikollhom bżonn tindif spiritwali.
Madankollu, bħala Nisrani veru, huwa impossibbli li tkun kompletament fil-pussess mix-xitan jew mill-ispirtu ħażin minħabba l-Ispirtu s-Santu li jgħammar fuq ġewwa ta 'kull twemmin veru. Il-preżenza tal-Ispirtu s-Santu hija bħal dawl li jiddi fid-dlam tal-ħajja. Madankollu, Kristjan jista 'jiġi tturmentat u mfixkel mix-xitan. Ix-xitan jaf sewwa li ma jistax jippossjedi jew joqgħod fil-ħajja ta 'twemmin veru jista' jiddeċiedi li jġiegħel tbatija li se jrażżan lil dak li jemmen.

Huwa għalhekk li ħafna twemmin jew insara llum qed ibatu mill-faqar, mard, diżappunti, dewmien konjugali, imwiet bla waqfien, staġnar u ħafna iktar. Hekk kif timpenja ruħek f'dan it-talb ta 'tindif spiritwali llum, inti tkun imħejji b'xejn

Ħafna drabi, nistgħu nkunu oppressi mix-xitan u ma nafux sa ma naslu għall-kuxjenza permezz tal-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Dawn huma xi sintomi ta 'oppressur fil-ħajja ta' fidi; Mard, Rabja, Biża ', Dejn, inkapaċità li tirreżisti d-dnub u ħafna iktar.

Sew jekk irċevejt id-don tal-Ispirtu s-Santu jew le, kemm jekk int dejjem fil-pussess jew itturmentat mix-xitan, intom ilkoll għandek bżonn it-talb għal tindif spiritwali li jxejjen kull iniquità, nuqqasijiet u kull viċi oħra tax-xitan biex iżommok magħluq bħala fidi.

Kull meta innotajt xi affarijiet strambi dwarek innifsek, jew skoprejt li tagħmel affarijiet li mhumiex inklinati spiritwalment, jew li jiġri affarijiet li ma jirrappreżentawx il-ħsibijiet li Alla għandhom għalik, huwa importanti li tgħid it-talb għat-tindif spiritwali li ġej:

TALB

Mulej Ġesù, jiena nistqarr umilment id-dnubiet u l-iniquitajiet tiegħi. Qabel int u int biss dineb u għamilt il-ħażen quddiem għajnejk, Mulej jien nitlob li int taħfer id-dnub tiegħi f'isem Ġesù.

• Mulej Alla, inneħħi lili nnifsi minn kull protokoll antenat li jaħdem kontra ħajti u d-destin tiegħi fl-isem ta 'Ġesù.

• Kull poter u prinċipat li jegħlbu lili u jiffrustraw l-isforzi tiegħi huma meqruda fl-isem ta 'Ġesù.

• Mulej Ġesù, nirrinunzja għal kull xogħol tax-xitan. Il-Bibbja tgħid tirreżisti lix-xitan u se taħrab, jien nirreżisti kull xogħol tax-xitan f’ħajti fl-isem ta ’Ġesù.

• Nitlob it-tindif spiritwali tiegħi mill-awtorità tas-sema. Inħejji ruħi minn kull setgħa u prinċipati u patti li jaħdmu kontra l-eżistenza tiegħi fl-isem ta ’Ġesù.

• Jiddikjara li bid-demm ta 'Kristu, neqred kull saħta li taħdem kontrija. Il-Bibbja tgħid li Kristu ġie magħmul saħta għalina għax misħut hu dak li hu mdendel fuq is-siġra. Inħabbar il-ħelsien tiegħi mill-saħta tal-liġi fl-isem ta ’Ġesù.

• Mulej Ġesù, nikser kull madmad ta ’dlam fuq ħajti. Kull katina demonika li ntużat biex torbot ma 'post hija miksura fl-isem ta' Ġesù.

• Mulej Ġesù, jiena nagħti lil Kristu l-aċċess innegabbli għal ħajti. Issiġilla kull raġuni u kull toqba li x-xitan jista ’jkollu f’ħajti fl-isem ta’ Ġesù.

• Minn issa 'l quddiem, nibda nimxi fid-dawl ta' Kristu. Jiena niddikjara li bil-qawwa fl-isem ta ’Ġesù nħeles id-dawl ta’ Kristu f’ħajti, qatt ma nerġa ’nimxi fid-dlam fl-isem ta’ Ġesù.

• Mulej Ġesù, jiena niddikjara li fl-isem ta ’Ġesù jien ingħamni lili nnifsi bl-armatura sħiħa ta’ Alla fl-isem ta ’Ġesù.

• Mulej Alla, il-Bibbja tgħid bid-dilka kull madmad għandu jinqered. Jiena nikser kull madmad tax-xitan f’ħajti fl-isem ta ’Ġesù
• Il-Bibbja tgħid li aħna qegħdin bil-qiegħda f'postijiet tas-sema ferm 'il fuq mill-poteri u l-prinċipati. Jiena nieħu l-viġilanza spiritwali u l-awtorità biex tkun bilqiegħda fl-isfera tas-sema fl-isem ta ’Ġesù.

• Ngħolli lili nnifsi 'l fuq minn kull setgħa u prinċipati, kontra l-kbarat tad-dlam, u niddikjara l-qawwa ta' dominanza tiegħi f'isem Ġesù.

• Qiegħed il-qawwa ta 'Satana u d-demonji tiegħu f'isem Ġesù.

• L-Iskrittura tgħid aħselni u għandi aħselni u jien se tkun iktar bajda minnha, inħejji ruħi bid-demm prezzjuż tiegħek u nistqarr in-novità tiegħi daqskemm jgħajjat ​​daqs l-istilel ta ’filgħodu fl-isem ta’ Ġesù.

• Jiena niddikjara l-ħelsien tiegħi minn kull spirtu marittimu li jġiegħelni jkollok problema konjugali fl-isem ta 'Ġesù.

• L-Iskrittura tgħid li dak li l-iben ħelsu huwa ħieles tassew, jiena nħabbar il-ħelsien tiegħi mill-qawwa tal-iskjavitù fl-isem ta ’Ġesù.

• Missier Mulej, nitlob li int toħloq qalb nadifa fija u ġġedded spirtu dritt fl-isem ta ’Ġesù.

• Nitlob għall-qawwa u l-grazzja li minn issa 'l quddiem m'għadix se nikkonforma mad-dinja fl-isem ta' Ġesù

reklami

Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn