Talb tal-Gwerra Spiritwali għall-Fejqan

0
3065

Ejja nittrattaw talb tal-gwerra Spiritwali għall-fejqan illum. Ħaġa waħda li rridu nifhmu hija li t-talb tal-gwerra spiritwali jsir għal oġġetti li ma jridux iseħħu faċilment. Pereżempju, dan it-talb tal-gwerra spiritwali għall-fejqan isir għal xi ħadd li kien marid, u jidher li l-fejqan mhux ġej.

Hemm ħafna nies morda li l-fejqan tagħhom inżamm fis-serratura mix-xitan. Ħafna minnhom ġew marbuta mix-xitan, u irrispettivament minn dak li jagħmlu, ma jistgħux jiksbu tajjeb. Spiss, dak li nqisu inkurabbli huma biss sempliċi mard li ġie kkawżat minn idejn ix-xitan.

Ġentilment Abbona għall-Kanal ta 'YouTube tagħna biex tara Videos ta' Talb Qawwija Kuljum

It-talb huwa kanal ta ’komunikazzjoni bejn l-immortali u l-immortali. Jibni xi forma ta 'relazzjoni bejn raġel u l-isfera ta' l-ispirtu. U trid tifhem li l-kontrolli spiritwali tal-fiżika. Għalhekk, jekk hemm xi laxkezza fl-attivitajiet tagħna fil-fiżika, irridu nirrealizzaw li xi ħaġa saret fl-isfera ta 'l-ispirtu. Meta marda tisfida l-kura medika kollha li ngħatat, huwa l-waqt it-tajjeb biex tidħol f’xi tip ta ’talb spiritwali tal-gwerra biex teħles lill-persuna morda mill-istiva tad-dlam.

It-talb spiritwali għall-fejqan jimxi flimkien biex isalva lil xi ħadd mill-mewt permezz ta 'mard f'daqqa. Dejjem hemm soluzzjoni għal kull marda jew marda fl-isfera tal-ispirtu. L-Iskrittura tgħid mill-ġurnata ta ’Ġwanni l-Battista, is-Saltna ta’ Alla ssofri vjolenza, u l-vjolenza teħodha bil-forza. Dan jispjega li biex isir xi affarijiet speċifiċi jeħtieġ xi forma ta 'vjolenza spiritwali.

Hemm fejqan mirakoluż li ma jiġix faċilment ħlief permezz ta ’talb tal-gwerra.
Jekk tħoss li għandek bżonn jew xi ħadd qrib tiegħek għandu bżonn dan it-tip ta 'talb, aħna ġabru lista ta' minnhom għall-użu tiegħek. Ftakar li Ġesù qal li dan ma jiġri ħlief bis-Sawm u t-Talb. Tista 'tagħmel ħilitha biex tmur fis-sawm waqt li tgħid dawn it-talb.

Ġentilment Abbona għall-Kanal ta 'YouTube tagħna biex tara Videos ta' Talb Qawwija Kuljum

Punti ta 'Talb

Mulej Ġesù, nillibera ruħi minn kull jasar demoniku tal-mard fl-isem ta ’Ġesù. Inħabbar il-ħelsien tiegħi minn kull katina li ntużat biex norbotni, minn kull ħabel demoniku li ntużat biex iżommni l-isfel għal post, illum ma nkissarx fl-isem ta 'Ġesù.

Għax kien dak bl-istrixxa tiegħu, aħna fiequ. B’digriet mill-awtorità tas-sema, li l-Fejqan tiegħi huwa garantit fl-isem ta ’Ġesù kwalunkwe xkiel li jista’ jrid joqgħod bħala xkiel jiġi meqrud bin-nar fl-isem ta ’Ġesù.

Nidħol kontrihom u prinċipati li jistgħu jixtiequ jestendu l-ġurnata tar-rebħa tiegħi fuq il-mard, jeqredhom bid-demm tal-ħaruf. Għax id-demm ta ’Kristu diġà ġie mormi, jiena niġi kontra kull patt ħażin ta’ mard inkurabbli matul ħajti, inqered l-istivi tagħhom fl-isem ta ’Ġesù.

Qum Mulej, u ħalli l-għedewwa tiegħek jiġu mxerrdin. Kull raġel u mara li joqgħodu fil-kanal ta 'l-irkupru tiegħi, kull min joqgħod bħala ġgant kontra r-rebħa tiegħi fuq din il-marda, inħabbar il-mewt tagħhom f'isem Ġesù. Iddikjara mill-awtorità tal-ġenna li l-anġlu tal-mewt li żar l-art tal-Eġittu u qatel l-ewwel frott kollu tal-Eġizzjani se jmur dritt lejn id-dar tal-għedewwa tiegħi u joqtolhom fl-isem ta 'Ġesù.

Għax Kristu ġie msawwat minħabba fija, ġie molestat minħabba fija, ġarrab uġigħ u tbatija minħabba fija, biex inkun nista ’ngħix ħajja komda. Nisfrutta l-patt li sar permezz tad-demm ta 'Kristu fil-Kalvarju, u niddikjara li jiena fieq f'isem Ġesù. Inwaqqa kull fortizza tad-dlam; kull sħaba ta 'mard li tiġbor madwari, neqridhom bin-nar ta' Alla li Jista 'Kollox fil-qawwa ta' Ġesù.

Kull poter antenat u patt jaħdem kontra saħħti. Kull forza demonika li ġiet ikkuntrattata biex iġġiegħel lil kull membru tal-familja tiegħi ma 'marda inkurabbli, jiena ġej kontrik illum u neqred il-qawwa tiegħek fuqi bid-demm ta' Kristu. Għax inkiteb, huma jegħlbuh bid-demm tal-ħaruf u bil-kliem tax-xhieda tagħhom. Inħabbar il-libertà tiegħi fuqek fl-isem ta 'Ġesù.

Kull marda tas-soċjetà li taffettwa lin-nies li jgħixu fil-komunità tiegħi, jien neħles minnek f'isem Ġesù. Intom kollha demonji u aġenti tal-mard li ma jfejjaqx, isimgħu leħen il-Mulej, għax Kristu wera fuqu n-nuqqasijiet kollha tiegħi, u fejjaq il-mard kollu tiegħi. Niddikjara f'isem Ġesù li jien sħiħ, inħabbar il-libertà tiegħi mingħandek f'isem il-qaddis ta 'Isreal.
Kull ġgant demoniku li ħa ġurament li qatt mhu se nerġa 'nkun tajjeb, nitlob lill-Iljun fit-tribù ta' Ġuda biex jiddedika lilek u l-koorti tiegħek f'isem Ġesù Kristu.

Inqabad in-netwerk kollu tiegħek fuqi, neqred il-kampijiet kollha tiegħek madwari, u nissostitwixxi lilek u lid-demonji tiegħek bil-Cherubims tal-glorja. U niddikjara li s-Serafimi bix-xabla tal-fjammi se jmorru quddiemi u jeqirdu kull attakk li jkun tqiegħed mill-għadu biex jagħmluni mill-ġdid morda.
Għax ġie miktub li hu li l-Iben ħelsu huwa ħieles tassew. Jiena niddikjara li x-xhieda tiegħi tal-libertà, ix-xhieda tiegħi tal-libertà, ix-xhieda tiegħi tal-fejqan għandha tkun permanenti fl-isem ta 'Ġesù.

Jekk ikun hemm xi raġel jew mara li jistgħu jixtiequ jirrevedu l-każ u jġibu din il-marda mill-ġdid, tali persuna tibda bl-ewwel tifel tagħha / tagħha u sa l-aħħar wieħed. U jekk jippersistu, għandhom jissagrifikaw ħajjithom stess f'isem Ġesù.
Inpoġġi lill-anġli tal-Mulej inkarigati mill-affarijiet tiegħi, u dawn għandhom jibdew jiggwidaw it-triq tiegħi mil-lum. Għax kiteb li n-nar imur quddiem il-karru tal-Mulej u jikkonsma l-għedewwa tal-Mulej. L-għedewwa kollha tiegħi għandhom jinqerdu bin-nar f'isem Ġesù. Amen.

Ġentilment Abbona għall-Kanal ta 'YouTube tagħna biex tara Videos ta' Talb Qawwija Kuljum

reklami

Ħalli tweġiba

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok daħħal ismek hawn