Il-Ħadd ta 'Settembru 19, 2021
home tags Kuljum

Tag: kuljum

Punti ta ’Talb Għall-Barka ta’ Kuljum

3
Illum se nkunu qed nittrattaw punti ta ’talb għall-barka ta’ kuljum. Kull ġurnata ġdida hija mimlija barka, u Alla huwa ħanin biżżejjed biex ...

Talba ta ’Kuljum Għal Uliedi

0
Illum se nkunu qed nittrattaw it-talb ta 'kuljum għal uliedi. L-iskrittura tgħid li t-tfal huma l-wirt ta ’Alla, huma rigali u ...

Talb Effettiv ta 'Kuljum Għal Suċċess fuq ix-Xogħol

2
Illum se nkunu qed nibdew nitolbu kuljum Prayer Effettiv għas-suċċess fuq ix-xogħol. It-talb għandu jkun ħaġa li se ssir kuljum; irrispettivament ...

30 Talb ta ’Kuljum Għall-Qawwa

0
Salm 46: 1-3: 1 Alla huwa l-kenn u s-saħħa tagħna, għajnuna preżenti ħafna fl-inkwiet. 2 Għalhekk ma nibżgħux, għalkemm l-art tkun ...

60 Talb ta 'Kuljum Għal Gwida Divina

0
Salm 5: 8: 8 Imexxini, Mulej, fit-tjieba tiegħek minħabba l-għedewwa tiegħi; agħmel triqtek dritta quddiem wiċċi. Il-Mulej huwa r-ragħaj tiegħi, ...

Talb ta 'Kuljum Għal Tnissil U Tqala

1 Ġwanni 5: 14-15: 14 U din hija l-fiduċja li għandna fih, li, jekk nitolbu xi ħaġa skond ir-rieda tiegħu, hu ...

100 Talb Kuljum Għal Suċċess Fil-Ħajja

Luqa 18: 1: 1 U hu qalilhom parabbola għal dan il-għan, li l-irġiel għandhom dejjem jitolbu, u mhux iħassru; It-talb huwa ...

Talb ta ’Kuljum filgħodu Għal Kulħadd

1
Salm 59:16: 16 Imma jien inkanta mill-qawwa tiegħek; iva, se nkanta b'leħen għoli mill-ħniena tiegħek filgħodu: għax int kont ...

60 Prayer ta ’Kuljum filgħodu Qabel Xogħol

1
Salm 63: 1-3: 1 O Alla, int Alla tiegħi; kmieni nfittxek: ruħi bil-għatx għalik, ġismi jixtieq għalik fi ...

Pjan ta ’qari tal-Bibbja kuljum għall-14 ta’ Novembru 2018

0
Il-qari tal-bibbja tagħna ta ’kuljum illum huwa mill-ktieb ta’ Ester 9: 1-32 u Ester 10: 1-3. Aqra u tkun imbierek. Ester 9: 1-32: 1 Issa fit-tnax ...